You are currently viewing JAK PRAWIDŁOWO OPISAĆ POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA W CV PO NIEMIECKU?

JAK PRAWIDŁOWO OPISAĆ POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA W CV PO NIEMIECKU?

Podając w CV, że znamy dany język zawsze powinniśmy uściślić, na jakim poziomie się nim posługujemy. W najwygodniejszej sytuacji są oczywiście te osoby, które posiadają językowy certyfikat. Jeśli jednak nie posiadasz żadnego certyfikatu ani aktualnie nie uczęszczasz na żaden kurs językowy musisz sam wycenić, na ile cię stać. Poniższe informacje powinny przyjść ci z pomocą.

We wpisie przeczytasz:

jak opisać poziomo znajomości języka w CV?
co oznacza dokładnie każdy z poziomów zaawansowania językowego?
jakie możliwości daje ci każdy z poziomów, jeśli chodzi o rynek pracy i edukacji?
jak precyzyjnie opisać poziom znajomości, jeśli wymaga tego stanowisko pracy?
jak dobrze musisz znać niemiecki, jeśli chcesz pracować w Niemczech?

 

 

Jak opisać poziom znajomości języka w CV?

Możesz zrobić to na 2 sposoby:

opisowo
za pomocą europejskiej skali językowej GER: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Co to jest GER?  Sam skrót oznacza Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen, czyli po polsku Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Jest to międzynarodowa norma opisu kompetencji językowych wykorzystywana przy ustalaniu poziomu znajomości języka właśnie u osób uczących się języka obcego.

Poszczególne stopnie zaawansowania opisane są w sześciostopniowej skali:od A1 dla osób początkujących, aż po C2 dla osób posługujących się na poziomie zbliżonym do języka ojczystego.

System ten daje więc w miarę precyzyjną informację o tym, w jakim stopniu faktycznie opanowaliśmy dany język i jest wykorzystywany chętnie również przez pracodawców przy określaniu wymogów na danym stanowisku pracy.

Do opisu poziomu w życiorysie zalecam ci stosować obie możliwości, ponieważ nie zawsze każdy wie, co oznaczają symbole GER.

Twój opis poziomu znajomości języka w niemieckim CV może wyglądać więc tak:

 

 

Czas na kluczowe pytanie:

Na jakim poziomie znasz obcy język?

Jak określić swój poziom, jeśli aktualnie nie uczęszczasz na kurs ani nie posiadasz certyfikatu? Możesz to zrobić wykonując jeden z wielu testów, które znajdziesz w sieci, ale to jest mało precyzyjna informacja. Zdecydowanie więcej powiedzą ci poniższe opisy:

 

POZIOM PODSTAWOWY A1 

Opis w CV – do wyboru jedna z opcji:

Grundkenntnisse – znajomość podstawowa
elementare Sprachverwendung – podstawowe użycie języka
Basiskenntnisse – znajomość podstawowa

Co już umiesz?

rozumiesz co nieco pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i jest gotowy powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli
znasz podstawy gramatyczne i podstawowe słownictwo.
potrafisz przeprowadzić bardzo prostą rozmowę używając prostych wyrażeń i zdań, aby opisać siebie, swoje hobby, miejsce, gdzie mieszkasz oraz ludzi, których znasz.
potrafisz wypełnić formularz z danymi.

Jakie masz korzyści ze znajomości języka na poziomie A1?

Wielu rekruterów widząc opis Grundkenntnisse A1 może pomyśleć, że prawdopodobnie w ogóle nie znasz tego języka i nic nie rozumiesz, a wpisałeś go, żeby lepiej zaprezentować się w CV. Dlatego wpisanie tej informacji może przynieść dokładnie odwrotny niż zamierzony efekt. Jeśli rzeczywiście nie jesteś w stanie nawet poprawnie się przedstawić i powiedzieć kilku słów o sobie to nie wpisuj tej informacji w ogóle.

POZIOM PODSTAWOWY A2

Opis w CV – do wyboru jedna z opcji:

gute Grundkenntnisse – dobra znajomość podstawowa
erweiterte Grundkenntnisse – rozszerzona znajomość podstawowa
fortgeschrittene Grundkenntnisse – zaawansowana znajomość podstawowa
kommunikativ – komunikatywnie

Co już umiesz?

choć według GER to wciąż znajomość podstawowa ty jesteś już w znacznie lepszej sytuacji niż osoba władająca językiem na poziomie A1, bo załatwiasz proste sprawy na co dzień bez dużych kłopotów
rozumiesz sens prostych komunikatów i ogłoszeń oraz spraw dotyczących ciebie typu rodzina i najbliżsi, zakupy, miejsce zamieszkania i zatrudnienia
potrafisz brać udział w rozmowie i sam ją podtrzymywać
czytasz proste teksty i potrafisz napisać prosty list prywatny.

Jakie masz korzyści ze znajomości języka na poziomie A2?

Poziom znajomości języka zdecydowanie wart umieszczenia w naszym CV.

POZIOM SAMODZIELNOŚCI B1

Opis w CVdo wyboru jedna z opcji:

sehr gute Kenntnisse – bardzo dobra znajomość
konversationssicher – swobodna konwersacja
sichere Sprachverwendung – swobodne użycie
sichere Gesprächführung – swobodna konwersacja

Co już umiesz?

bez dużych problemów wyrażasz się zarówno w mowie, jak i w piśmie. Nie znaczy to jednak, że od razu musisz w 100 procentach robić to bezbłędnie
rozumiesz wątki programów radiowych czy telewizyjnych oraz główne myśli w wypowiedziach na temat domu, pracy, czasu wolnego
odnajdujesz się w większości codziennych sytuacji związanych z np. podróżą po danym kraju
rozumiesz opisy uczuć i pragnień i potrafisz również przelać je na papier
jesteś w stanie napisać proste teksty na znane ci tematy.

Jakie masz korzyści ze znajomości języka na poziomie B1?

Jeśli osiągnąłeś ten poziom zaawansowania to zdecydowanie warto pomyśleć już o zrobieniu certyfikatu językowego. Potwierdzona znajomość języka na poziomie B1 nie otwiera tak wielu drzwi jak B2 lub C1 jest jednak bardzo już poważnym potwierdzeniem całkiem już niezłego stopnia zaawansowania i na pewno w wielu miejscach pracy będzie bardzo pozytywnie postrzegany.

POZIOM SAMODZIELNOŚCI B2

Opis w CVfließend – płynnie

Co już umiesz?

potrafisz swobodnie i niemal bezbłędnie rozmawiać na trudniejsze tematy takie jak polityka czy gospodarka, również z native speakerem.
rozumiesz przekaz zawarty w złożonych tekstach czy wykładach, również o abstrakcyjnej tematyce

znasz słownictwo specjalistyczne dotyczące twojego zawodu
rozmowy prowadzisz naturalnie, bez większego wysiłku – możesz brać udział w dyskusjach używając argumentów za i przeciw
czytasz artykuły o problematyce współczesnego świata.
potrafisz napisać rozprawkę i teksty na dowolne tematy związane z twoimi zainteresowaniami.

Jakie masz korzyści ze znajomości języka na poziomie B2?

B2 to poziom znajomości języka, który w Niemczech umożliwia Ci pracę w większości zawodów oraz uznanie dyplomu, jeśli istnieje taka potrzeba (z wyłączeniem zawodów wymagających certyfikatu C1). Pozwala Ci na też na bezproblemowe podjęcie Ausbildung, jest jednak niewystarczający, aby studiować na niemieckich uczelniach wyższych.

POZIOM BIEGŁOŚCI C1

Opis w CV – do wyboru jedna z opcji:

fließend in Wort und Schrift – płynnie w mowie i piśmie
verhandlungssicher – biegły
fachkundige Sprachkenntnisse – fachowa znajomość języka

Jak bardzo dobry już jesteś?

mówisz niemal jak w języku ojczystym
rozumiesz skomplikowane i wymagające teksty o specjalistycznej tematyce
jesteś w stanie wychwycić ukryte podteksty i intencję autora oraz rozpoznać i docenić stylistykę
formułujesz jasne wypowiedzi poruszając skomplikowane zagadnienia, również pisemnie dopasowując styl tekstu do czytelnika.

Jakie masz korzyści ze znajomości języka na poziomie C1?

Poziom C1 otwiera drogę do podjęcia studiów na większości kierunków. Jest zwykle też wymagany w przypadku uznania zawodów medycznych np. w przypadku lekarzy.

POZIOM BIEGŁOŚCI C2  

Opis w CV – do wyboru jedna z opcji:

verhandlungssicher in Wort und Schrift –  biegły mowie i w piśmie
muttersprachliches Niveau – poziom języka ojczystego

Jak świetny już jesteś?

nie masz żadnych trudności ze zrozumieniem wypowiedzi czy to pisemnej czy ustnej, w mediach lub na żywo
jesteś w stanie czytać skomplikowane podręczniki i specjalistyczne artykuły
w dyskusji stosujesz idiomy i potoczne wyrażenia
piszesz płynne teksty stosując odpowiedni styl, streszczasz informacje i klarownie wyrażasz myśli.

Jakie masz korzyści ze znajomości języka na poziomie C2?

Certyfikatu na poziomie C2 mogą wymagać niektóre kierunki studiów. Warto zapytać na konkretnej uczelni, która nas interesuje.

JĘZYK OJCZYSTY  

Opis w CVMuttersprache

To twój pierwszy język, z którym wyrosłeś i z którym się utożsamiasz.

Czasem warto precyzyjniej

Opis poziomu znajomości języka dla stanowisk, przy których wymagana jest wyjątkowo dobra sprawność językowa, np. w przypadku sekretarki  czy pracownika infolinii może być znacznie bardziej szczegółowy.

Tak samo jak na certyfikowanym egzaminie oceniane są różne językowe kompetencje: czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie tak samo możemy wyszczególnić je w naszym życiorysie:

Deutsch
sprechen und lesen – verhandlungssicher
schreiben – fließend

Spanisch
sprechen – konversationssicher

Możemy również przytoczyć konkretne przykłady, jeśli mamy za sobą już doświadczenia zawodowe, w których posługiwaliśmy się danym językiem:

Deutsch
sprechen und lesen – verhandlungssicher (regelmäßige Vorbereitung und Halten von Präsentationen)
schreiben – fließend (tägliche Korrespondenz mit Kunden)

Jak dobrze musisz faktycznie znać język, aby pracować w Niemczech?

Na stanowiska niższego szczebla niewymagających fachowej wiedzy czy doświadczenia zawodowego oczekiwania co do języka nie są w Niemczech szczególnie wyśrubowane. Wystarczy, że posługujemy się językiem na poziomie mocnego A1 – A2, a czasem i brak znajomości nie okazuje się dużą przeszkodą.

W pozostałych przypadkach wielu pracodawców podkreśla, że minimum to poziom B1. Jednak również nie należy się tym stopować, jeśli zależy nam na danej pracy. Jeśli jesteśmy fachowcami w swojej dziedzinie, to  firmy zwykle przymykają oko na językowe „niedobory”, wiedząc, że i tak douczysz się języka w trakcie pracy, a jako wsparcie zawsze może posłużyć angielski.

Oczywiście są zawody, gdzie znajomość języka jest praktycznie niezbędna, ponieważ bez certyfikatu nie uzyskamy uznania dyplomu, które często jest warunkiem podjęcia pracy. Ta sytuacja dotyczy zwykle zawodów medycznych.

Dodaj komentarz