Firma Anna Brecheisen Happy Talent Tree, z siedzibą przy Schonhoverstrasse 9, Norymberga kod pocztowy 90409 zwana dalej Anna Brecheisen HTT o numerze podatkowym , zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Anna Brecheisen HTT i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Anna Brecheisen HTT obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Anna Brecheisen HTT nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Anna Brecheisen HTT oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Anna Brecheisen HTT. Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Anna Brecheisen Happy Talent Tree, z siedzibą przy Schonhoverstrasse 9, Norymberga kod pocztowy 90409 w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Firmy Anna Brecheisen Happy Talent Tree, z siedzibą przy Schonhoverstrasse 9, Norymberga kod pocztowy 90409, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
  • zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
  • administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Anna Brecheisen Happy Talent Tree, z siedzibą przy Schonhoverstrasse 9, Norymberga kod pocztowy 90409,
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Anna Brecheisen HTT możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Subskrypcja bezpłatnego Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Anna Brecheisen HTT wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są oowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Anna Brecheisen HTT zwracać się do Czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Anna Brecheisen HTT zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Anna Brecheisen HTT rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Anna Brecheisen HTT mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Copyright 2018 – Anna Brecheisen