You are currently viewing POROZMAWIAJMY O PIENIĄDZACH #dojcz4job

POROZMAWIAJMY O PIENIĄDZACH #dojcz4job

Jeśli słowo Urlaub z poprzedniego wpisu jest jednym z ulubionych słów osób pracujących w Niemczech to Geld jest zdecydowanie najulubieńszym. W końcu to główny powód naszej obecności tutaj. Mówi się, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale to powiedzenie wydaje mi się dość głupie. W końcu ich ilość niejednokrotnie przesądza o komforcie naszego życia i możliwościach, jakie mamy. Dlaczego więc o nich nie rozmawiać?

W tym odcinku serii #dojcz4job zaprezentuję Ci różnorodne słownictwo określające wypłatę oraz kilka pomocnych wyrażeń do rozmów kwalifikacyjnych odnośnie oczekiwań finansowych oraz przydatnych przy rozmowach o podwyżce.

ZARABIANIE I WYPŁATA

Jako pracownik zatrudniany na godziny otrzymujesz Lohn.

der Lohn – płaca, wynagrodzenie

der Tageslohn – dniówka

der Stundenlohn – zarobki na godzinę

Można też użyć słowa der Stundensatz, które oznacza stawkę za godzinę

 

Jeśli jesteś zatrudniony normalnie na etacie otrzymujesz Gehalt.

das Gehalt – pensja

festes Gehalt – stałe wynagrodzenie

Monatsgehalt – wynagrodzenie miesięczne

 

Poza tym możesz usłyszeć takie słowa jak:

die Vergütung – wynagrodzenie

der Tariflohn – jest to płaca ustalona w układzie zbiorowym pracy czyli wg taryfikatora

das Bezahlen – zapłata

das Honorar – honorarium

 

Lohn / Gehalt erhalten – otrzymać wypłatę / pensję

Wann erhalte ich meinen Lohn?

Kiedy otrzymam moją wypłatę?

Hast du schon deinen Lohn erhalten?

Czy otrzymałeś już swoją wypłatę?

der Zahltag – dzień wypłaty

Wann ist der Zahltag?

Kiedy jest dzień wypłaty?

 

Jeśli już mówimy o pieniądzach to warto zapamiętać słowo

der Betrag – kwota

Oraz wyrażenie der Betrag in Höhe von … – kwota w wysokości…

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – ILE CHCIAŁBY PAN ZARABIAĆ

Na rozmowie kwalifikacyjnej zapewne usłyszysz jedno z pytań:

Wie viel möchten Sie verdienen?

Ile chciałby Pan zarabiać?

Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie?

 Jakie są Pana oczekiwania finansowe?

verdienen – zarabiać

die Gehaltsvorstellungen – oczekwiania finansowe

 

Możesz wtedy użyć słówka liegen czyli leżeć, które w ogóle nie kojarzy się nam ze słowem wynosić:

Meine Gehaltsvorstellungen liegen bei 2400 Euro brutto monatlich.

Moje oczekiwania finansowe wynoszą 2400€ brutto miesięcznie.

Ich möchte 12 Euro brutto pro Stunde verdienen.

Chciałbym zarabiać 12 euro brutto na godzinę.

 

CZAS NA PODWYŻKĘ

W zależności od tego, jaki rodzaj wynagrodzenia otrzymujesz będziesz się starał o:

die Lohnerhöhung – podwyżka płacy

die Gehalsterhöhung – podwyżka pensji

samo słówko die Erhöhung oznacza po prostu podwyższenie

 

Jak możesz poprosić o podwyżkę?

Ich würde gerne über Lohnerhöhung sprechen.

Porozmawiałbym chętnie o podwyżce.

To jest jednak trochę za „dirkekt”. Warto zacząć najpierw od kilku dobrych argumentów:

 

In den letzten Monaten konnte ich erfolgreich mein ganzes Wissen und Können in Ihrer Firma zum Einsatz bringen.

W ostatnich miesiącach z powodzeniem zaangażowałem całą moją wiedzę i umiejętności w Państwa firmie.

Mit viel Engagement und Einsatzbereitschaft widme ich mich meiner Arbeit und den Aufgaben.

Z dużym zaangażowaniem i gotowością/chęcią pomocy poświęcam się mojej pracy i zadaniom.

Ich übernehme viele neue Aufgaben und lerne sehr schnell.

Przejmuję wiele zadań i uczę się szybko.

Ich war noch nie krank.

Nigdy nie byłem chory.

Für die Leistung, bin ich meiner Meinung nach nicht angemessen bezahlt.

Moim zdaniem, za efekty, które dostarczam nie jestem odpowiednio wynagradzany.

 

W BANKU

Słowo die Bank oznacza owszem bank, ale i ławkę. W liczbie poejdynczej nie widać różnicy, ale zobaczymy ją przy liczbie mnogiej:

die Bank, die Banken – bank, banki

die Bank, die Bänke – ławka, ławki

 

Jeśli masz już wypłatę na koncie to możesz iść do banku i wypłacić stówkę.

W takim wypadku powiesz:

das Geld auszahlen albo das Gled abheben – wypłacić pieniądze

W czasie przeszłym będzie to wyglądać tak:

Ich habe das Geld ausgezahlt. – Wypłaciłem pieniądze.

Ich habe das Geld abgehoben. – Podjąłem pieniądze. (brzmi trochę staromodnie po polsku, ale jak najbardziej w użyciu w Niemczech)

Dodaj komentarz