You are currently viewing UZNANIE ZAWODU I DYPLOMU W NIEMCZECH – WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ + PDF DO POBRANIA

UZNANIE ZAWODU I DYPLOMU W NIEMCZECH – WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ + PDF DO POBRANIA

Proces uznania dyplomu w Niemczech (die Annerkennung) może być i bardzo prosty i bardzo skomplikowany, ale na pewno będzie kosztowny. O tym, czy pójdzie to szybko i sprawnie zdecyduje w dużej mierze zarówno twój zawód, jak i program studiów czy szkoły, które ukończyłeś.

Lekarz, pielęgniarka, dietetyk, inżynier, elektryk, księgowy – każda z tych osób będzie miała różną ścieżkę starania się o uznanie dyplomu lub zawodu, inna instytucja będzie rozpatrywać wniosek o uznanie i inne wymagania będą wobec niej stawiane.

Stąd w artykule znajdziesz ogólne wskazówki postępowania, choć oczywiście z uwzględnieniem zawodów, jednak nie podam ci w 100% wszystkich szczegółów, ponieważ jest to praktycznie niemożliwe ze względu na mnogość zawodów i uczelni, jakie kończymy. Ale po przeczytaniu na pewno będziesz wiedział, gdzie się zgłosić, kto ci pomoże i jak wygląda cały proces.

1. Kto musi uznać dyplom lub zawód, a kto nie?

W Niemczech istnieje szczególna grupa zawodów tzw. reglementierte Berufe, czyli zawodów regulowanych. Te zawody będą wymagały uznania przez odpowiednie instytucje, czyli inaczej mówiąc potwierdzenia naszych umiejętności, abyśmy mogli podjąć w nich pracę. Pozostałe zawody nie wymagają tego rodzaju potwierdzenia przez niemiecką instytucję.

I wydaje się, że sprawa jest jasna, bo ci muszą, a ci nie. Ale nie do końca tak to działa, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia możliwości zatrudnienia. W wielu przypadkach, nawet jeśli twój zawód należy do grupy reglementierte Berufe będziesz mógł podjąć pracę, nawet nie mając uznanego dyplomu, co wyjaśnię bardziej szczegółowo w kolejnych punktach.

Natomiast odnośnie pozostałych zawodów w grę wchodzi inne rozwiązanie, o czym też będzie poniżej.

Jeśli jednak twój zawód ma cokolwiek wspólnego z życiem lub zdrowiem ludzkim bądź zwierzęcym, to, aby móc pracować w swoim zawodzie musisz mieć uznany dyplom, tutaj ciężko o pośrednie rozwiązania.

2. Co dokładnie oznacza termin reglementierte Berufe?

Jest to grupa zawodów określona przez niemieckie przepisy prawne i administracyjne, gdzie dostęp do wykonywania zawodu możliwy jest wyłącznie po przedstawieniu dowodu potwierdzającego szczególne kwalifikacje, czyli w naszym wypadku uznanego stopnia akademickiego lub zawodu.

Zawody regulowane, bo tak brzmi polska nazwa, znajdziemy w całej Unii Europejskiej, również w Polsce. Nie zawsze jednak są to te same zawody, co w innych europejskich krajach, bo tu każde z państw samo określa, jakie to zawody mogą być. W Polsce mamy 347 regulowanych zawodów, natomiast w Niemczech jest ich aktualnie 419.

Jakie są to zawody w Niemczech? Aktualną listę tych zawodów można sprawdzić na stronie internetowej niemieckiego urzędu pracy.

Przykłady popularnych zawodów z tej listy:

lekarz, pielęgniarka, dietetyk, fizjoterapeuta, aptekarz, optyk, weterynarz, opiekun osób starszych, dentysta, asystentka dentystyczna, naturopata,  architekt, architekt krajobrazu, architekt wnętrz, inżynier, konstruktor, bankowiec, prawnik, nauczyciel, tłumacz przysięgły, pedagog, psychoterapeuta, elektryk i inne.

3. Gdzie szukać szczegółowych informacji o moim zawodzie?

Dokładny opis znajdziesz na stronie poświęconej w całości tematowi Annerkennung (strona jest również dostępna w języku polskim), gdzie możesz skorzystać z wyszukiwarki Annerkennungsfinder.  Wpisujesz w nią niemiecką nazwę zawodu (czasem te nazwy bywają niejednoznaczne, więc trzeba pokombinować z różnymi opcjami nazw):

 

 

Po prawej stronie znajdziesz informację na temat wymaganych uprawnień czy konieczności potwierdzenia naszego zawodu:

Przykład dla lekarza:

 

 

Przykład dla elektryka:

Przechodząc dalej i podając swoje miejsce zamieszkania dowiesz się, do jakiej konkretnie instytucji trzeba wysłać wniosek.

4. Jaka ścieżka dla jakiego zawodu?

Jakie więc instytucje wchodzą w grę i która będzie odpowiednia dla ciebie? Opcji jest tu kilka i jak zawsze wszystko zależy od twojego zawodu.

Jeśli twój zawód jest na liście zawodów regulowanych w grę wchodzi kilka różnych instytucji, do których składasz wniosek o uznanie dyplomu (patrz punkt 6)

Moja rada: warto wybrać się do darmowej poradni, o której piszę w kolejnym punkcie, aby dokładnie wskazano nam instytucję.

Jeśli twój zawód nie znalazł się na liście zawodów regulowanych wniosek wysyłasz do ZAB (patrz punkt 17)

I w tym przypadku umówiłabym wizytę w darmowej poradni, aby zasięgnąć więcej informacji na temat twojej indywidualnej sytuacji.

 

5. Jakie miejsca pomogą ci w procesie uznania dyplomu?

Darmowa poradnia

Pierwsze miejsce, do jakiego powinieneś się udać to darmowe doradztwo Beratung, ponieważ pracują tam kompetentne osoby, które siedzą mocno w temacie i udzielą ci bardzo dokładnych informacji odnośnie dokumentów, możliwych kosztów, instytucji oraz pomogą wypełnić wniosek.

Jak je znaleźć? Pod tym linkiem znajdziesz listę takich miejsc.

Każdy z niemieckich landów ma zwykle 3-4 takie miejsca, gdzie możemy się zgłosić. W Bawarii znajdziemy je w Monachium, Augsburgu i Norymberdze.

Najlepiej zadzwonić i umówić termin, ponieważ bez ustalonego terminu raczej nie ma szans na rozmowę, która może potrwać nawet około godziny. Myślę też, że dużą część informacji możesz otrzymać telefonicznie, jeśli takie miejsce jest bardzo oddalone od twojego miejsca zamieszkania. Ale to też zapewne wymaga ustawienia jakiegoś terminu na rozmowę.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą na spotkanie z doradcą?

Informacje o tym dostaniemy już przy telefonicznym zapisie, ale zwykle będzie to:

oryginał dyplomów (jeśli masz tytuł licencjata i magistra – zabierz oba)
tłumaczenia przysięgłe (wybierz tłumacza, który ma działalność na terenie Niemiec, bo z tłumaczeniami np. z Polski mogą być niestety problemy)
dowód osobisty
CV czyli Lebenslauf, aby doradca miał szybki wgląd w przebieg naszego doświadczenia zawodowego

 

6. Instytucje, do których składasz wniosek w przypadku zawodów regulowanych

Wszystko zależy od twojego regulowanego zawodu. Tak z grubsza, z punktu widzenia uznania dyplomu, zawody można podzielić na takie grupy:

medizinische Berufe, czyli zawody medyczne – uznanie zawodu będzie zatwierdzać albo odpowiednia izba zawodowa albo Regierung, czyli rząd danego bundeslandu
Handwerksberufe, czyli zawody rzemieślnicze – tu będziemy się zwracać do HWK, czyli niemieckiej Izby Rzemieślniczej Handwerkskammer (zwykle każdy zawód ma swoją izbę)
gewerblich – technische Berufe, czyli handlowo – techniczne zawody – tu wniosek będziemy wysyłać do IHK, czyli Industrie- und Handwerkskammer – Izba Przemysłowo-Handlowa
inne, których nie zaliczymy do powyższych grup np. nauczyciele czy tłumacze – w grę będą wchodzić różne instytucje

Bez problemu sprawdzisz, jaka instytucja jest dla ciebie odpowiednia w wyszukiwarce, o której pisałam wyżej. Wystarczy, że klikniesz weiter, podasz miejsce zamieszkania i otrzymasz informację o odpowiedniej instytucji.

Jakie konkretnie instytucje mogą więc wchodzić w grę?

Regierung von… – Rząd danego Bundeslandu, w którym mieszkasz
dla kogo? np. Diätassistent – dietetyk, Krankenpfleger – pielęgniarz
Landesamt für Schule – Urząd ds. Szkół 
dla kogo? np. Erzieher – wychowawca przedszkolny
Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
dla kogo? np. Dolmetscher – tłumacz przysięgły
IHK FOSA Foreign Skills Approval – Izba Przemysłowo-Handlowa
dla kogo? np. Bankkaufmann – bankowiec
Architektenkammer – Izba Architektów
dla kogo? np. Landschaftsarchitekt – inżynier krajobrazu
Handwerkskammer – Izba Rzemieślnicza
dla kogo? np. Elektroniker – elektronik
Ärztekammer (ÄK) – Izba Lekarska
dla kogo? np. Facharzt für Allgemeinmedizin – lekarz medycyny ogólnej
Apothekerkammer – Izba Farmaceutów
dla kogo? np. Fachapotheker für Allgemeinpharmazie – farmaceuta|
Ingenieurekammer Izba Inżynierów
dla kogo? np. Ingenieur für Maschinenbau – inżynier budowy maszyn

Na powyższych przykładach widać więc, że każdy musi tutaj sprawdzić dokładnie, jaka instytucja będzie odpowiadać za jego wniosek, ponieważ w wielu przypadkach nie wysyłamy wniosku do Regierung czy Ministerium, ale do odpowiedniej izby rzemieślniczej.

W związku z tym mogą również znacznie różnić się wymagania odnośnie dokumentów, jakie będziemy musieli dostarczyć.

7. Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku?

Nawet jeśli różne instytucje będą miały różniące się wymagania zawsze będziesz potrzebował następujących dokumentów, aby starać się o Anerkennung:

uwierzytelnione kopie dyplomu lub świadectwa, suplementu do dyplomu lub wyciągu z indeksu, świadectwa maturalnego i dowodu osobistego
przysięgłe tłumaczenia dyplomu lub świadectwa
przysięgłe tłumaczenia suplementu lub wyciągu z indeksu
wypełniony wniosek
Lebenslauf (CV) oraz Anschreiben (List motywacyjny)
2 zdjęcia paszportowe
kopię zameldowania, czyli Anmeldung
w przypadku wielu zawodów – potwierdzenie praktyki zawodowej, ale to sprawdzamy już indywidualnie

Uwierzytelnione kopie tzn. kopie z potwierdzeniem oryginału przez niemiecki urząd, np. Rathaus.

8. Jak długo to wszystko trwa?

Zwykle kilka długich miesięcy, ale oczywiście, jak to z urzędami bywa – nie ma reguły. Najpierw po wysłaniu wniosku będziesz czekać około 2-3 miesięcy na informacje, o tym, jaką kwotę musisz wpłacić na konto urzędu. Potem uzbroić się w cierpliwość i czekać na wynik, który może nadejść nawet po ponad 10 miesiącach. Trzeba być cierpliwym :)

9. Z jakimi kosztami muszę się liczyć?

Z wysokimi. Nie do końca da się to z góry jasno określić, ponieważ koszt uznania zależy od stopnia trudności wyceny naszego dyplomu, a o tym decyduje już urzędnik. Jeśli dyplom jest „trudny” do wyceny i wymaga więcej czasu cena będzie rosła. Oczywiście koszt ten ponosisz bez gwarancji, że twój dyplom zostanie uznany.

Koszty mogą więc kształtować się następująco:

Koszty tłumaczenia przysięgłego (zależy od ilości stron) np. 300 – 400 euro

Jeśli tłumacz dodatkowo pisze dla ciebie CV i list motywacyjny oraz wypełnia wniosek w sumie kwota może wzrosnąć do 500 – 600 euro

Koszty potwierdzonych kopii (należy zrobić to w niemieckim urzędzie, np. w Rathaus): 5-10 euro/stronę

Koszt złożenia wniosku: 200 – 600 euro

Na pewno nie jest to tania sprawa.

10. Gdzie tłumaczyć dokumenty?

Tylko i wyłącznie u tłumacza przysięgłego, który ma zarejestrowaną działalność w Niemczech. Zdarzało się, że tłumaczenia wykonane np. w innym kraju nie były przed niemiecki urząd akceptowane. Mimo, że stawki za tłumaczenia przysięgłe w Niemczech są znacznie wyższe niż w Polsce lepiej nie ryzykować płacenia 2 razy.

 

11. Kto może mi pomóc w składaniu wniosku?

Tak jak pisałam powyżej pierwszą opcją jest darmowe Beratung, gdzie doradca może pomóc nam w wypełnieniu wniosku. Ale trzeba rozmawiać z nim po niemiecku, co może stanowić dla kogoś na początku trudność.

Drugą możliwością jest tłumacz przysięgły, jeśli specjalizuje się w takich wnioskach. Tu mamy ułatwione zadanie, bo tłumacz mówi po polsku, ale za tę usługę będziemy musieli dodatkowo zapłacić.

Trzecia opcja, o której wiem, że działa dotyczy branży medycznej. Wiele osób, które korzysta z pośredników pracy specjalizujących się w medycznych zawodach, może liczyć na dużą pomoc w załatwieniu wszystkich formalności, jeśli tylko znajdą dla nas odpowiednie zatrudnienie.

12. Co decyduje o tym, że nasz dyplom zostanie „uznany” w Niemczech?

Czym kieruje się instytucja, do której wysyłamy wniosek, kiedy podejmuje decyzję o uznaniu lub nie?

Pod uwagę brane są dwa czynniki:

die Dauer, czyli długość studiów lub szkoły – czy zgadza się ilość lat, zajęć
der Inhalt, czyli zawartość inaczej mówiąc program nauczania

Jeśli któryś z punktów nie zagra, instytucja podejmie decyzję albo o częściowym uznaniu dyplomu albo o odrzuceniu wniosku. Jesteśmy więc zmuszeni do zapłaty za rozpatrzenie wniosku bez żadnej pewności co do wyniku. Niestety, ale tak właśnie to działa.

Co ważne – jeśli twój zawód zalicza się do grupy tzw. Mangelberufe w Niemczech to uznanie takich dyplomów zwykle przebiega sprawniej. Są to zawody, w których brakuje specjalistów i rąk do pracy w Niemczech, więc urzędy starają się raczej ułatwić niż utrudnić cały proces, np. lekarze, inżynierowie, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych. Takie osoby będą więc herzlich wilkommen :) Co jednak nie oznacza 100% pewności co do uznania dyplomu.

Jak sprawdzić, czy twój zawód należy do tej grupy? Możesz to zrobić pod tymi linkami:

lista dla zawodów akademickich
lista dla fachowców

13. Czy muszę znać język niemiecki, aby mieć uznany dyplom?

Dla większość zawodów będzie wymagany co najmniej certyfikat językowy B2. W przypadku wielu będzie konieczne zdanie egzaminu z języka specjalistycznego. Informacji odnośnie twojej sytuacji udzieli ci jak zawsze bezpłatny doradca.

Nie jest konieczne, aby posiadać certyfikat w momencie składania wniosku. Egzamin można zdać w trakcie trwania wszystkich uznaniowych procesów i potem go dostarczyć.

W przypadku zawodów wymagających Fachsprache, co dotyczy np. lekarzy (Fachsprache na poziomie C1) informację o terminie i miejscu egzaminu uzyskamy od instytucji rozpatrującej nasz wniosek. Zwykle egzamin będzie organizowany przez odpowiednią izbę zawodową, np. Ärztekammer lub Apothekerkammer.

14. Czy mogę zacząć pracę w zawodzie bez uznanego dyplomu?

Jeśli z zawodu jesteś chirurgiem to nie ;)

Jeśli jesteś np. pielęgniarką i chciałabyś pracować w domu opieki, ale nie masz uznanego dyplomu możesz rozpocząć pracę np. jako pomoc i już pracując starać się o uznanie. Przy składaniu wniosku na pewno będzie miało to znaczenie, że już zdobywasz doświadczenie w tym obszarze na terenie Niemiec.

W wielu innych przypadkach, np. inżynierów, elektryków czy architektów jak najbardziej możesz rozpocząć pracę w zawodzie, jeśli tylko znajdziesz firmę gotową cię zatrudnić. Jednak bez uznanego dyplomu czy zawodu nie będziesz mógł zarządzać niektórymi projektami, wykonywać niektórych prac projektowych ani prowadzić własnej działalności gospodarczej. Nie znaczy to jednak, że brak uznanego dyplomu całkowicie zablokuje twoje możliwości pracy w zawodzie czy że nie możesz zajmować managerskiego stanowiska.

Możesz zobaczyć na przykładzie Kuby, jak bez uznanego dyplomu, ba! nawet bez tłumaczenia dyplomu zdobył pracę w biurze architektonicznym.

Znam również całe mnóstwo osób z branży IT oraz inżynieryjnej, które bez uznanych dyplomów doskonale sobie radzą pracując dla takich firm jak BMW czy Microsoft.

Jeśli twoje umiejętności są dla kogoś cenne, na pewno będziesz mógł rozpocząć niemiecką karierę w swoim zawodzie. Oczywiście nie mówię tutaj o zawodach, które są powiązane z ludzkim zdrowiem i życiem, ponieważ tutaj zawsze restrykcje są większe.

Ponieważ proces uznania dyplomu trwa bardzo długo możesz wybrać w międzyczasie rozwiązanie pośrednie i wysłać wniosek do instytucji ZAB o porównanie dyplomu. Piszę o tym dokładnie w punkcie 17. Taki dokument to również spore ułatwienie dla niemieckich pracodawców przy ocenie twojego wykształcenia.

15. Co zrobić, jeśli mój dyplom został uznany częściowo?

To nie jest aż tak zła sytuacja. Oznacza, że jesteś już nie tak daleko od celu. Spora część osób nadal dowiaduje się, że ich polskie wykształcenie nie zostało docenione przez niemiecki urząd. Mimo, że niektórzy pracowali w swoim zawodzie w Polsce już kilkanaście lat.

Jeśli Twój dyplom został uznany częściowo to w kolejnym kroku powinieneś skorzystać z Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung lub np. ze zwykłego Berufsberatung, które oferuje niemiecki Urząd Pracy, gdzie otrzymasz informacje odnośnie możliwości dokształcenia się, aby twój dyplom został uznany w pełni.

Zwykle będzie to oznaczać, że musisz zaliczyć jakieś dodatkowe przedmioty lub odbyć np. rok studiów czy pójść na kurs na 1 semestr. Gdzie i w jakim terminie możesz to zrobić podpowie ci właśnie doradca.

16. Co zrobić, jeśli mój dyplom nie został uznany?

Jeśli bardzo pragniesz pracować w swoim zawodzie to pozostaje ci albo pójście na studia albo podjęcie Ausbildung. Wszystkie kluczowe informacje na temat Ausbildung znajdziesz we wpisie Ausbildung dla Polaków w Niemczech – kiedy warto

17. Co z pozostałymi zawodami?

Jeśli skończyłeś takie studia, jak np. ekonomia czy cokolwiek innego, co nie znajduje się na liście zawodów regulowanych to twoja droga do upragnionego papierka jest inna, ale dzięki temu prostsza i nieco tańsza :)

Po pierwsze nie potrzebujesz uznania dyplomu (w zasadzie to nawet nie możesz go uzyskać), ale potwierdzenia, że np. twój tytuł magistra, czyli Master albo licencjat, czyli Bachelor to ten sam, jaki uzyskałbyś w tym zawodzie w Niemczech.

Tu również porównywany jest zarówno okres trwania nauki, jak i program studiów.

Po drugie tak samo możesz skorzystać z pomocy Beratera, o którym pisałam w punkcie 5. Doradca może wypełnić wniosek za ciebie i poinformuje cię, jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Po trzecie nie musisz liczyć się z bardzo wysokimi kosztami, bo ta usługa kosztuje dokładnie 200 euro i nie więcej. Choć oczywiście musisz ponieść jeszcze koszt tłumaczenia dokumentów i potwierdzonych kopii.

Instytucja, do której skierujesz wniosek to ZAB:

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen

Instytucja ta dokonuje tzw. Zeugnisbewertung, czyli wyceny twojego dyplomu: na ile pokrywa się z niemieckimi standardami, jednak nie nazywa się tego uznaniem, co nie znaczy, że jest mniej warte. Po prostu dotyczy zawodów, dla których nie wymaga się potwierdzenia umiejętności.

Czas oczekiwania na odpowiedź z tego urzędu wynosi 3 miesiące, ale może być i dłużej.

Jakie dokumenty musisz przekazać do ZAB znajdziesz pod tym linkiem.

Zwykle będą to:

wypełniony wniosek
potwierdzone kopie świadectw bądź dyplomów
potwierdzone kopie suplementu do dyplomu lub w przypadku ukończenia studiów przez rokiem 2005 wyciąg z indeksu
przysięgłe tłumaczenia dyplomu, suplementu lub wyciągu z indeksu
zwykła kopia polskiej matury
dowód osobisty

Co ważne – dokument Zeugnisbewertung wystawiony przez ZAB możesz załączać do aplikacji o pracę (Bewerbung). Dzięki tym informacjom pracodawca będzie wiedział, jakie dokładnie masz wykształcenie i czy to jest to, czego on potrzebuje u swojego pracownika.

18. Czy można starać się o uznanie dyplomu  jeszcze przed przyjazdem do Niemiec?

Tak. Jak w takim przypadku dokładnie przebiega ten proces należy dowiedzieć się w poradni AHK Polen, która znajduje się na terenie Warszawy. Jest to oczywiście duże ułatwienie, bo będziemy obsłużeni w języku polskim.

Podsumowanie

Wiem, że ilość informacji odnośnie uznania dyplomu jest nieco przytłaczająca, zwłaszcza, jak mamy z tym tematem po raz pierwszy do czynienia.

Dlatego dla ułatwienia przygotowałam schemat do pobrania w PDFie, który myślę, że nie pozostawia wątpliwości, co do tego, co masz robić i od czego zacząć :)

Poza tym znajdziesz tam wszystkie linki do miejsc i instytucji, o których pisałam, spis dokumentów, jakie powinieneś przygotować oraz słowniczek ważnych terminów.

Viel Spaß damit ;)

1 strona

Ten post ma 16 komentarzy

 1. Monika

  A co w przypadku, jeśli skończyłam studia w Polsce, zdobyłam tytuł magistra, ale nie chcę pracować w tym zawodzie. Chciałabym robić Ausbildung w innym zawodzie, ale czy musze występowac o uznanie wszytskich dokumentów tj. dyplomów potwierdzających ukonczenie fizjoterapii? Czy mogę wystąpić o uznanie tylko i wyłącznie matury? Pozdrawiam!:)

  1. admin

   Najlepiej jest znaleźć Ausbildung, które nas interesuje i zapytać o wymagania odnośnie dokumentów w danej firmie, ponieważ to zależy od danej oferty (jaki kierunek, ile czasu trwa Ausbildung itp.). Uznana matura powinna w pełni wystarczyć, zwłaszcza, że nie chcesz kształcić się w tym samym kierunku co w Polsce. Ewentualnie mogą poprosić o tłumaczenia przysięgłe dyplomów z wyższej uczelni, ale raczej uznanie nie będzie tu konieczne, bo ono jest potrzebne, jeśli chcemy pracować w danym zawodzie. A matura otwiera praktycznie wszystkie drzwi, jeśli chodzi o możliwość podjęcia Ausblidung. Gdybym wiedziała, o jaki konkretnie kierunek Ausbildung chodzi mogłabym dostarczyć więcej informacji :)

   1. Patrycja

    Jestem z zawodu higienistką stomatologiczną, ale w internecie znajduję same sprzeczne informacje. Pomocy

    1. admin

     Z tym zawodem (Dentalhygienikerin) jest nieco komplikacji w Niemczech, jeśli chodzi o uznanie, ponieważ tutaj jest to rodzaj „Fortbildung”, które robi się jako dodatkową specjalizację dla osób, które ukończyły Ausbildung jako „Zahnmedizinischer Fachangestellter”. Natomiast w większości innych krajów „Higienistka stomatologiczna” to kierunek na studiach. Tego w Niemczech nie ma, stąd ciężko o uznanie, bo nie mają tego z czym porównywać. Szczerze przyznam, że nie wiem do końca jak to wygląda jeśli chodzi o możliwości pracy w Niemczech. Myślę, że warto tutaj skontaktować się z DDHV, które zajmuje się tym zawodem i zapytać ich jak to wygląda realnie i co trzeba formalnie dostarczyć, aby starać się o pracę. Tu znajdzie Pani namiary: http://www.ddhv.de/team/. Jeśli potrzebowałaby Pani pomocy w zebraniu informacji, proszę o kontakt na adres

 2. Leon

  Bardzo mnie trapi pewna myśl. Jestem inżynierem techniki samochodowej w skrócie mechanik samochodowy, ale jednak tytuł jest i w Polsce nie ma problemu w moim przypadku. Jestem juz zameldowany w niemczech i pracuje na stanowisku mechanika i teraz nie weim co zbytnio zrobic bo po okazaniu
  Swiadectw po niemiecku stwierdzili ze tak mam wykształcenie ale nie mam ? Czy moj zawod jest w tej pierwszej grupie? I czy jest sens płacić za nie pewne czy korzystniej pójść tu do szkoly i zdac egzaminy na maistra. Bedzie taniej i pewniej

  1. admin

   Myślę, że w takim przypadku jest kilka ścieżek do wyboru, ale najpierw warto sobie zadać pytanie: „w czym konkretnie pomoże mi uznanie dyplomu?” Jeśli ma wpływ na zakres obowiązków, wysokość pensji, rozwój kariery to oczywiście jak najbardziej należy zadbać o takie dokumenty. Wtedy:
   1. Postarałabym się o uznanie dyplomu – skoro ma Pan już ten zawód i mógłby być uznany to może warto spróbować? Najpierw udałabym się do punktu informacyjnego, aby uzyskać dokładne informacje odnośnie kolejnych kroków i odpowiedniej instytucji (pewnie IHK w tym przypadku). Doradca, z którym rozmawiałam powiedział, że ścieżki są bardzo róże w zależności od zawodu i kraju, z jakiego dyplom pochodzi więc zdecydowanie warto umówić się najpierw na taką wizytę. Link z namiarami na punkty informacyjne jest podany w artykule ?
   2. Możliwe jest, że dyplom zostanie uznany częściowo – wtedy i tak musimy zaliczyć część egzaminów, ale zawsze to będzie mniej niż całość Ausbildung
   3. Dyplom nie może być uznany – wtedy zdecydowałabym się na egzamin na majstra (Meister) w Niemczech. Ta ścieżka również wymaga dużych nakładów finansowych i może się okazać najdroższą i najdłuższą. Ale zawsze można dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania. IHK udziela takich informacji.
   Dopóki nie ma się konkretnych danych odnośnie kosztów ciężko stwierdzić, która z opcji jest najlepsza i najwygodniejsza.

 3. Ela

  Chciałabym zapytać o opcję uznania zawodu wychowawcy w Saksonii. Ukończyłam Filologię rosyjską na UJ oraz kurs pedagogiczny tez na UJ. Posiadam Kleines Deutsches Sprachdiplom oraz kurs kwalifikacyjny metodyczny dla nauczycieli j. niemieckiego. Polskie przepisy pozwalały mi pracować dzięki temu jako n-l niemieckiego. Przez 20 lat pracowałam jako n-l rosyjskiego i niemieckiego. W Saksonii, mając wyższe wykształcenie mogę zrobić roczny dualny kurs Kindheitspädagogik, żeby zdobyć pełne wykształcenie jako wychowawca. (teoria przez tydzień w miesiącu plus praca jako praktyka np. w przedszkolu lub świetlicy na umowę) Problem w tym, że w/w instytucje wolą zatrudnić kogoś z pełnymi kwalifikacjami niż mnie. Koło się zamyka, bo chcę zrobić dalsze kształcenie ale nie mogę, bo nie mam umowy o pracę. Złożyłam już dokumenty do ZAB o uznanie tytułu mgr, anabin wskazał, że nie powinno być problemu z uznaniem tego tytułu, co jednak w procesie uznania kwalifikacji na wychowawcę niewiele mi daje. Moje pytanie brzmi, czy mogę złożyć i gdzie wniosek o uznanie kwalifikacji jako wychowawca mając powyższe wykształcenie i jakie mam szanse w tym procesie.

  1. admin

   Trochę się pogubiłam przy tym pytaniu:) Pierwsze, co przyszło mi do głowy to przygotowanie dobrego „Bewerbung” i aplikowanie aż do skutku, jeśli chodzi o zdobycie praktyki. Nie za bardzo widzę inną opcję, ponieważ chodzi o tzw. „Gleichwertigkeit”. Ewentualnie można jeszcze ze wszystkimi dyplomami udać się do odpowiedniego dla regionu oddziału Bundesbildungsministerium i tam zapytać się, czy Pani kwalifikacje mogą zostać uznane jako „Erzieherin”. Ewentualnie oni wskażą dalszą instytucję. W innym wypadku nie ma innej drogi jak odpowiednie „Weiterbildung”.

 4. Barbara Friedberg

  Czy jezeli koncze kurs w Polsce hirudoterapi leczenie pijawkami ten kurs jest europejski czy musze w niemczech jeszcze go uznac jeszcze go uznac w niemczech

  1. admin

   Nie ma czegoś takiego jak uznanie kursu. Uznawać możemy zawód lub tytuł naukowy, świadectwa szkolne lub wyższej uczelni. Jeśli kurs ma certyfikat europejski to zapewne jest ok, ale czy takie zabiegi można wtedy wykonywać na terenie Niemiec nie będąc lekarzem lub tzw. Heilpraltiker, czyli osobą, która ma uprawnienia do leczenia metodami alternatywnymi to już niestety nie wiem. Trzeba by sprawdzić w odpowiedniej izbie zawodowej, czyli w tym przypadku prawdopodobnie Fachverband Deutscher Heilpraktiker.

 5. Arek

  Skończyłem AGH w Krakowie, 5 lat z Dyplomem mgr inż. Pracuje w Niemczech ponad 10 lat. W biurze jako „Arbeitsvorbereiter” w branzy „Rohrleitungsbau”. Cały czas pracuje bez uznanego Dyplomu. Pracodawca nigdy o niego nie prosił. Wystarczyło mu moje doświadczenie i znajomość branżowych zagadnień technicznych+j.angielski. Czy uznanie Dyplomu „inżyniera” gwarantuje w Niemczech wyższe zarobki? Tzn. czy mogę wystąpić do Pracodawcy o Podwyższenie Pensji jeśli moje zarobki odbiegają od norm? Gdzie można znaleźć zarobki w Niemczech na Danym Stanowisku z uznanym Dyplomem?

  Zastanawiam sie czy sie starac o takie uznanie. Jednak koszty są niemałe i wymaga to sporo wysiłku i czasu. Czy gra będzie warta przysłowiowej „świeczki” w moim przypadku?

  Z gory dziekuje za odpowiedz.

  1. admin

   Uznany dyplom zawsze pomaga czy też wspiera nas przy staraniu się o pracę i przy negocjowaniu zarobków, co oczywiście nie znaczy, że jest jedynym czynnikiem decydującym o pozytywnym wyniku, czy to w przypadku poszukiwań nowej pracy czy też w negocjowaniu wynagrodzenia. Oczywiście wiele zależy od pracodawcy i jego oczekiwań oraz od samego stanowiska. Niektóre stanowiska, zwłaszcza w obszarze technicznym wymagają posiadania ukończonych studiów, więc uznanie dyplomu będzie warunkiem niezbędnym. Co nie znaczy, że nie mając uznanego dyplomu nie może się Pan starać o lepsze i lepiej płatne stanowiska. Czy dyplom jest nam niezbędnie potrzebny można prosto sprawdzić kontaktując się z kilkoma przedsiębiorstwami, które nas interesują jako potencjalni pracodawcy i po prostu zapytać, jaki mają do tego stosunek.

   Moim zdaniem zawsze lepiej mieć uznany dyplom niż nie, bo jest to kolejny ważny punkt w naszym „Bewerbung”. To, co ja zaobserwowałam u pracodawców, jeśli chodzi o zawody techniczne, inżynieryjne: najważniejsze jest doświadczenie zawodowe i jego ciągłość, zwłaszcza to zdobyte w Niemczech, jednak uznany dyplom zawsze jest mile widziany, a w przypadku możliwości awansu już w ramach struktur firmy często niezbędny.

   Zarobki może Pan sprawdzić np. na stronie gehalt.de, co oczywiście daje bardzo orientacyjne wyniki:

   https://www.gehalt.de/beruf/arbeitsvorbereitung

   Jeśli chodzi o uznanie dyplomu oferuję wsparcie w przygotowaniu niezbędnych dokumentów :) Pozdrawiam serdecznie

 6. Joanna

  Witam. Pracuje od 1.5roku w przedszkolu jako Opiekun całodniowy. W Polsce skończyłam studia magisteriskie. Probowalam tu uznać ale niestety dostałam odmowę uznania że względu że studia były zacznie a nie dziennie. Co powinnam dalej zrobić? Tytuł magistra mam. Chciałabym uznać z uwagi na większe zarobki.

  1. admin

   Jeśli nie uznali tego dyplomu (nawet częściowo?) to znaczyłoby, że musiałaby Pani podjąć odpowiednie Ausbildung tutaj. Być może są opcje na Umschulung (wtedy trwa to krócej i zwykle zarabia się lepiej w trakcie). Myślę, że na Pani miejscu zgłosiłabym się do któregoś ministerstwa (Behörde für Arbeit, Soziales, Familie, np. w Bawarii to Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales) i spróbowała się tam dowiedzieć, jakie jeszcze są dla Pani dostępne opcje. Ewentualnie zadzwonić np. do którejś ze szkół dla zawodu Erzieherin (Fachakademien für Sozialpädagogik) i porozmawiałabym z doradcą.

 7. Magdalena

  Mieszkam w Niemczech już prawie 9 lat.
  Jestem pielęgniarką.
  Czy muszę zrobić b2. Czy to konieczne.
  Mój mąż jest Niemcem.

  1. admin

   Ważne pytanie – czy ma Pani uznane kwalifikacje zawodowe tutaj? Bo jeśli jeszcze nie to b2 będzie zdecydowanie potrzebne do takiego uznania (poza innymi dokumentami), ponieważ pielęgniarka jest zawodem medycznym i reglamentowanym (tak jak i np. lekarze, psychoterapeuci, czy też prawnicy). Jest to tzw. Nachweis über Deutschkenntnisse auf einem bestimmten Sprachniveau. W przypadku pielęgniarki poziom B2 wystarczy.

   Tutaj można jeszcze poczytać o reszcie dokumentów:

   https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/dokumente-antragstellung.php#

Dodaj komentarz