You are currently viewing WEITERBILDUNG CZYLI EDUKACJA ZAWODOWA I PODNOSZENIE SWOICH KWALIFIKACJI W NIEMCZECH

WEITERBILDUNG CZYLI EDUKACJA ZAWODOWA I PODNOSZENIE SWOICH KWALIFIKACJI W NIEMCZECH

Nieuniknione zmiany na rynku pracy

Obserwuję u wielu osób, które mieszkają w Niemczech jakąś straszną niechęć do takiego tematu jak rozwój zawodowy. U wielu osób ambicje zawodowe sięgają najdalej do „umowy na stałe”. Bardzo duża część osób myśli, że sytuacja taka jak jest teraz nigdy się nie zmieni i że rynek pracy zawsze będzie wyglądał tak jak teraz.

Niestety, nie jest tak i mówią o tym wyraźnie badania rynku pracy i zawodów, a wnioski płyną z nich jasne: jeśli nie inwestujesz we własny rozwój zawodowy to za kilka lat możesz mieć duży problem ze znalezieniem zatrudnienia. Wpływ na to ma postępująca digitalizacja i automatyzacja pracy.

Boisz się albo nie widzisz w tym sensu

Co możesz zrobić już dzisiaj, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy i być atrakcyjnym pracownikiem?

Nie odkryję tu Ameryki pisząc, że edukacja w kierunku, jaki cię interesuje jest bardzo ważna, ponieważ zadecyduje o twojej zawodowej przyszłości tej najbliższej i tej za kilka lat. Chciałabym jednak napisać o ważnym aspekcie, który dominuje w podejściu do zawodowego życia, a jest nim działanie z pozycji lęku.

Co dokładnie mam tu na myśli?

Większość osób ma podejście bardzo pasywne i zachowuje się jakby chciało, aby to ktoś się nimi zajął, zaopiekował, przejął odpowiedzialność, a w końcu dał poczucie bezpieczeństwa poprzez pewność zatrudnienia.

Według mnie – i raczej nie jestem tu jakimś wyjątkiem – aktualnie żadna firma ani pracodawca nie może zapewnić nam takiego poczucia bezpieczeństwa, jeśli my sami o to nie zadbamy.

Po pierwsze dlatego, że zmiany w rozwoju technologii są bardzo dynamiczne, a kryzysy gospodarcze nieuniknione, co zawsze ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie takich, a nie innych pracowników lub na brak tego zapotrzebowania.

Po drugie to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasz zawodowy rozwój i my sami czujemy, czy nam w danej pracy wygodnie i w jakim kierunku chcemy podążać. Nie ma takiej opcji, aby ktoś nam tę drogę wskazał.

Jeśli nie poświęcisz sobie czasu, nie odkryjesz, co masz w swoim sercu i nie pójdziesz za tym to będziesz lądował w sytuacjach, w których nie widzisz drogi wyjścia, czujesz się uwikłany i nie wiesz, co dalej, czujesz się zagrożony, bo boisz się zwolnienia, nie masz też pomysłu na kolejne kroki.

Widzę to szczególnie mocno na emigracji, gdzie wiele osób żyje z dnia na dzień, od wypłaty do wypłaty, w ogóle nie mając pomysłu na własne zawodowe życie, nie edukując się w żadnym kierunku, nie poświęcając temu w ogóle żadnej uwagi, a jedynie poszukując „jakiegoś zatrudnienia”. Oczywiście nie wszyscy, ale mam wrażenie, że jest to jednak zdecydowana większość.

To niestety bardzo szkodliwe podejście i na dłuższą metę sprawia, że płaci się za to wysoką cenę. Koszt ten będzie co prawda odsunięty w czasie, ale i tak w końcu się pojawi.                 

Jeśli natomiast jesteś tym szczęśliwcem, który wie czego chce albo zdaje sobie sprawę z tego, że najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie i poszukuje niemieckiej oferty edukacyjnej dla siebie to chciałabym wskazać ci kilka miejsc, które mogą poszczycić się zarówno bogatą, jak i wysokiej jakości ofertą.

Jest to oferta dla osób, które pragną rozwijać się w konkretnym zawodowym obszarze, nabyć nowe umiejętności czy też dla osób, które myślą o zmianie branży lub zawodu. Pozytywnym efektem ubocznym kształcenia się w Niemczech będzie oczywiście nauka zawodowego słownictwa, co również znacząco wpływa na naszą pozycję pracownika na rynku pracy.

Oferta IHK

Industrie und Handelskammer czyli Izba Przemysłowo- Handlowa to bardzo ceniona instytucja edukacyjna na niemieckim rynku pracy. Ukończenie niektórych kierunków równa się ukończeniu uczelni wyższej w Niemczech, a ich egzaminy są uznane państwowo.

Co znajdziemy w ofercie IHK?

Możemy zarówno zdobyć zawód, jak i dodatkowo się dokształcić w obszarach takich jak np.: sprzedaż, marketing, IT, organizacja biura i sekretariatu, języki, nieruchomości, prawo, podatki i cło,  księgowość, logistyka, zarządzanie i management, pedagogika, ale i w obszarach typowo technicznych, np.:. elektrotechnika, mechatronika, optyka, hydrualika, CAD, CNC.

Znajdziemy tu także ofertę dla osób poszukujących Ausbildung.

Więcej o tym, czym jest Ausbildung przeczytasz w artykule Ausbildung dla Polaków w Niemczech – kiedy warto?

Ponieważ niemieckie nazwy i tytuły zawodów mogą być dla nas, Polaków nieco zagmatwane, warto to jakoś uściślić. Tutaj przyda nam się informacja o niemieckim systemie nauczania i obowiązującej w nim skali zwanej deutsche Qualitätsrahmen, czyli w dosłownym tłumaczeniu niemieckie ramy jakości określające zakres umiejętności, kompetencji oraz odpowiedni tytuł zawodowy.

Istnieje 8 takich stopni, a trzy ostatnie, czyli QR6, QR7 i QR8 odpowiadają licencjatowi, magistrowi i doktorowi uczelni wyższej. IHK oferuje studia odpowiadające QR6 i QR7. Są to więc w pełni uznane państwowe dyplomy uprawniające cię do wykonywania danego zawodu.

Kiedy zajrzysz do oferty wszelkich uczelni oferujących Weiterbildung natkniesz się na tytuły, które trudno będzie ci odnieść do polskich. Stąd świetnie wyjaśni ci “poziom zaawansowania” danego tytułu czy nazwy właśnie odpowiednia cyfra QR:

Tytuły zawodowe odpowiadające QR6 w IHK to: Fachwirt, Technischer Fachwirt, Industriemeister, Fachmeister, Industrietechniker, IT-Professionals. Można powiedzieć, że jest to taki rodzaj licencjata lub studiów inżynierskich bez tytułu magistra w danym obszarze.

Tytuły zawodowe odpowiadające QR7 w IHK to: Betriebswirt IHK, Technischer Betriebswirt IHK, Technischer Industriemanager IHK oraz Strategische IT-Professionals.
Tutaj można mówić więc o odpowiedniku polskiego magistra.

Tak wygląda struktura wykształcenia w IHK:

Źródło: http://wis.ihk.de/ihk-pruefungen/weiterbildungsstruktur.html

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc podjąć naukę?

Wszystko zależy od tego, czy chcemy podjąć naukę na poziomie QR6, QR7 czy może tylko wziąć udział w kilkudniowym szkoleniu. Wymagania odnośnie każdego z studiów czy szkoleń znajdziecie w opisie w informatorze IHK lub na ich stronie. Warto również umówić się na spotkanie z doradcą IHK, o czym będzie poniżej.

Czasem jest to matura, czasem przetłumaczony dyplom, a czasem uznany dyplom w zawodzie, a w niektórych przypadkach udokumentowane doświadczenie zawodowe w danym obszarze. W przypadku seminariów czy krótkich szkoleń nie ma żadnych ograniczeń odnośnie uczestnictwa.

Ceny

Bardzo różne w zależności od tego, co wybierzemy.

Kilka przykładów:

dwudniowe seminarium na wybrany temat to koszt około 185 euro
3 dniowy kurs np. księgowości to koszt 210 euro
2 tygodniowy kurs księgowości zakończony egzaminem to koszt 650 euro
c
ertyfikowany księgowy „IHK Fachkraft Rechnungswesen” 3 moduły, które należy ukończyć w ciągu 2 lat: 3 x 650 euro
r
oczny kurs dla specjalistów pracujących w magazynie „Fachlagerist” 1130 euro
s
tudium, które daje już zawodowe uprawnienia i tytuł „Fachwirt” QR6 trwające 2 lata – koszt sięga 2000 – 4000 euro
s
tudium „Technischer Betriebswirt” na poziomie QR7 to koszt około 3700 euro

Program dofinansowań i ulg podatkowych

Ceny w IHK mogą przyprawić o ból głowy, ale jest bardzo pozytywna strona tej sytuacji. Po pierwsze jako osoba zatrudniona możesz w całości koszt kursu, dojazdów, egzaminów odpisać od podatku przy rocznym rozliczeniu.

Po drugie możesz wziąć udział w programie dofinansowań, jeśli program nauczania jaki wybrałeś obejmuje co najmniej 400 godzin nauki. Otrzymujesz wtedy zmniejszenie kosztów o 40% albo pożyczkę bez oprocentowania, która zostanie zmniejszona o 40% jeśli pozytywnie zdasz egzamin. Dodatkowo tylko na terenie Bawarii przyznawany jest tzw. Meisterbonus w wysokości 1000 euro.

Jak może wyglądać takie obniżenie kosztów pokaże to na przykładzie, który znalazł się w materiałach IHK:

Przykład możliwości uzyskania dofinansowania i obniżenia kosztów edukacji w IHK dla Industriemeister – Fachrichtung Metall:

Koszt studium                                            4.200 euro
Koszt egzaminu                                            450 euro
W sumie                                                     4.650 euro

Dofinansowanie 40%                                 1.860  euro
Pożyczka                                                    2.790 euro
Zmniejszenie pożyczki o 40%                    1.116  euro
Meisterbonus                                              1.000 euro
Faktyczny koszt dla uczestnika                     674 euro

Jeśli się więc postaramy o wszystkie możliwe opcje oraz pomyślnie zdamy egzamin koszt studium można znacząco obniżyć.

Inne programy oferują zapewne urzędy pracy czyli Agentur für Arbeit . Jednak tutaj również jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji, aktualnej oferty i jak zawsze – przychylności urzędnika. Zawsze powinniśmy jednak podrążyć temat, jeśli jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni, ponieważ IHK ściśle współpracuje z niemieckimi urzędami pracy i na pewno dostępna jest jakaś wspólna oferta.

Jak odbywają się zajęcia?

Ponieważ jest to oferta skierowana do osób pracujących to jeśli zajęcia odbywają się w dni robocze to zwykle w późnych godzinach popołudniowych. Duża część szkoleń odbywa się w weekendy. Część oferty to oferta online, czyli uczyć się możemy bez wychodzenia z domu.

Gdzie szukać IHK?

W zasadzie w każdym większym niemieckim mieście znajdziecie ich siedzibę.

Informacje i doradztwo IHK

IHK prowadzi bardzo obszerne doradztwo i chętnie udziela informacji na temat swojej oferty, choć oczywiście zawsze możemy trafić na osobę niezbyt przychylnie patrzącą na Polaka, któremu marzy się lepsza kariera niż magazynier. Ale jako członkowie Unii mamy pełny dostęp do programów IHK, więc zalecam nie poddawać się :)

Pod tym linkiem znajdziesz wyszukiwarkę doradców IHK: IHK Beratung

Podsumowanie i moje doświadczenia

Oferta IHK to dobre rozwiązanie i inwestycja pod warunkiem, że wiesz czego chcesz zawodowo i wiesz, że rzeczywiście pomoże ci to w dalszej karierze. Jest to również duże wsparcie, jeśli chcesz poszerzyć zakres wiadomości z danego obszaru i popracować nad specjalistycznym słownictwem.

Swego czasu wzięłam udział w 2 kursach IHK – były to 2 małe kursy księgowości kończące się egzaminem, czyli Buchführung Grundlagen oraz Buchführung Vertiefung. Koszt: około 400 euro.

Uważam, że była to bardzo sensowna inwestycja. Po pierwsze opanowałam księgowe słownictwo, co bardzo przydało mi się potem w pracy, po drugie miałam fajną rzecz do wpisania w CV, a po trzecie nauczyłam się sporo plus po czwarte podreperowałam poczucie własnej wartości, ponieważ jako jedna z dwóch osób z całej grupy zdałam egzamin na 5. I naprawdę wierz mi – to nie było aż takie trudne. Po prostu nie opuszczałam zajęć, odrabiałam prace domowe, tłumaczyłam słówka, których nie rozumiałam i przygotowałam się do tego jak do każdego innego egzaminu. Bałam się okropnie i kursu i egzaminu, a już po wszystkim mogłam śmiało powiedzieć – było to bardzo pozytywne doświadczenie i pokazało mi, że nawet mimo bariery językowej jestem w stanie być lepsza od niejednego Niemca, który jest u siebie i mu się po prostu nie chce :)

Wszelkie lęki i strachy (nie dam rady, bo język) tkwiły tylko w mojej głowie, a rzeczywistość wcale tego nie potwierdziła.

Nauka online

Oferta dla osób, które nie mają do dyspozycji dużo czasu, nie mają dostępu do oferty stacjonarnej, ale pragną zrobić coś dla siebie, aby rozwijać się zawodowo nawet, jeśli warunki nie są sprzyjające. Poza tym w ofercie, którą tu zaprezentuję ma naprawdę ciekawe kursy z bardzo wielu obszarów: finanse, księgowość, logistyka, zarządzanie, turystyka, języki, zdrowie, zawody techniczne i z obszaru IT.

Mam tu na myśli Fernakademie Klett oferującą szkolenia online dla osób dorosłych.

Zaletą tej oferty jest:

komfort korzystania online
duży wybór kursów – ponad 200
darmowy i niezobowiązujący do kontynuacji nauki pierwszy miesiąc
możliwość rezygnacji nawet w trakcie trwania kursu bez ponoszenia kosztów
uznany państwowo końcowy egzamin
certyfikat wystawiany również w języku angielskim
część kursów kończy się egzaminem i wystawieniem certyfikatu IHK
możliwość uzyskania dofinansowania z Arbeitsagentur
• możliwość odpisania kosztów uczestnictwa od podatku
płatności miesięczne 150 – 200 euro/mc
naprawdę dobra opinia na edukacyjnym rynku

Wszystkie kursy akademii posiadają akredytację i kończą się uznanym państwowo egzaminem.

Fernakademie Klett zajęła również pierwsze miejsce w konkursie dla organizatorów szkoleń online zorganizowanym przez Niemiecki Instytut Jakości Usług.

Z ofertą szkoleń możesz zapoznać się tutaj.

Podsumowanie

Jest to na pewno wygodne i atrakcyjne pod względem tematycznym rozwiązanie oraz w miarę korzystne cenowo dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na szkołę stacjonarną z różnych względów.

Osobiście nie miałam do czynienia z  Akademią, znam natomiast osobę, która ukończyła kurs z organizacji biura, co na pewno pomogło jej zdobyć pracę sekretarki w niemieckiej niedużej firmie.

Ponieważ znalazłam tam ciekawą ofertę dla siebie i mam w planach podjęcie nauki na pewno podzielę się tutaj moimi doświadczeniami :)

Targi edukacyjne “meister&master”

Jest to zupełna nowość na niemieckim rynku, ponieważ zostały zorganizowane po raz pierwszy w 2018 roku.

Targi te skierowane są do osób już aktywnych zawodowo, a do udziału zaproszone są uczelnie, instytucje oraz firmy posiadające ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby osób pracujących (kursy i szkolenia online, kursu weekendowe, dofinansowania itp.) z bardzo różnych dziedzin i o różnych potrzebach. Znajdziemy więc tutaj ofertę – zgodnie z nazwą wydarzenia – zarówno dla osób z wyższym wykształceniem, jak i z zawodami nie wymagającymi ukończenia studiów.

Targi organizuje instytucja Institut für Talententwicklung, którą znajdziemy pod adresem erfolg im beruf.

Targi odbywają się w wielu większych niemieckich miastach, a dokładne terminy znajdziemy na facebookowym fanpage’u Instytutu.

Jest to bardzo przyjemne, kameralne wydarzenie, gdzie możemy dowiedzieć się o bardzo ciekawych możliwościach, które może czasem trudno nam wyszukać w Internecie.

Na edycji w Norymberdze pojawiło się nawet stoisko specjalnie przeznaczone dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności w Niemczech. Ponadto można wziąć udział w serii ciekawych wykładów przygotowanych przez różne firmy na temat możliwości pracy lub nauki w ich przedstawicielstwach, a nawet była możliwość poddania weryfikacji swojej aplikacji (Bewerbung) przez niemieckich doradców kariery.

Zdecydowanie warto się tam pojawić! :)

Ten post ma 7 komentarzy

 1. Kasia

  Bardzo przydatny art.

  1. admin

   Dziękuję :)

  1. admin

   Super, gratuluję :) Proszę zajrzeć do maila :)

  1. admin

   Dzień dobry, to zależy, co Panią interesuje i do czego ten kurs jest potrzebny. Kursy certyfikowane? Wykształcenie w tym obszarze?
   Jeśli np. chciałaby Pani zostać certyfikowanym maklerem to warto sprawdzić ofertę IHK np. Immobilienmakler/in (IHK) – Zertifikatslehrgang für Immobilienmakler nach §34c II GewO.
   Inną opcją jest Ausbildung, np. Immobilienkaufmann/frau. Można również podjąć studia w tym obszarze na kierunku Immobilienmanagement. Kolejną opcją może być Umschulung.
   Każdą z opcji należy sprawdzić pod kątem wymagań i Pani zawodowego celu.

Dodaj komentarz